Z námi realizovaných projektových akcí vybíráme:

a) VVTL, VTL a STL regulační stanice plynu
b) VTL plynovody
c) STL a NTL plynovody
d) Katodová ochrana
e) Základní technická vybavenost a infrastruktura

a) VVTL, VTL a STL regulační stanice plynu

b) VTL plynovody

c) STL a NTL plynovody

d) Katodová ochrana

e) Základní technická vybavenost a infrastruktura