Replyn, společnost s ručením omezeným, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 22.1.1997 jako pokračovatel projekční složky Plynostavu holding, a.s. Pardubice. Společnost se od počátku svého působení věnuje zejména projekční činnosti v plynárenství - při plošných plynofikacích obcí i modernizacích stávajících plynárenských zařízení jednotlivých distribučních společností. Postupem času byla projekční činnost rozšířena i na ostatní inženýrské sítě - vodovody, kanalizace a elektrorozvody.